Transcript Unavailable.

bagodar parkhand sah anchal karyalay ke samach sahiya sang ka anichitkalin dharna 83 din raha jari

Transcript Unavailable.

giridih ke suriya wa bagodar parkhand ki sahiyaye vigat dhai mahine se dharne pr baithi hai unka aarop hai ki vibhag unki maang ko le kar tal matol ka rawaiya apnaa rha hai

Transcript Unavailable.

Transcript Unavailable.

Transcript Unavailable.

Transcript Unavailable.

Transcript Unavailable.

Transcript Unavailable.